Svenska English              32-linkedin.png  32-youtube-2.png 

Akademi

AkademiVi ser våra medarbetares kompetensutveckling som en av våra viktigaste strategiska frågor. Tillsammans sätter vi upp en personlig utvecklingsplan som bland annat förverkligas genom lämplig utbildning för att vidareutveckla, fördjupa och bredda sin kompetens. Kurserna kan även hållas externt och kan skräddarsys efter behov. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reliability Availability Maintainability (RAM)Delayed3

RAMS Tech erbjuder en kurs för att öka förståelsen inom RAM. Detta för intresserade som vill öka tillgängligheten på sina system eller bara lära sig mer om RAM. Kursen bygger på standarden EN 50126 som definierar en livscykel för att på ett strukturerat sätt planera, hantera, kontrollera och övervaka alla faser från konceptfas till avveckling med avseende på RAM. Standarden är framtagen för järnvägsindustrin men samma metod är tillämpar för flertal olika industrier.

RAM-kursens innehåll:

 • Förståelse bakom varför RAM behövs
 • Teori och begrepp inom RAM
 • Översikt över RAM-faserna 
genom RAM-livscykeln enligt EN 
50126
 • Inblick i analysmetoder såsom 
felträdsanalyser och FMEA                  
 • Åtgärder för att förbättra RAM 
och därmed sänka 
livscykelkostnaden
 • Kurslängd: 3h
 • Förkunskapskrav: Inga

 


 

SafetySkärmavbild 2017-01-16 kl. 13.51.53

Kursen behandlar V-modellen och hur man arbetar med Safety genom hela livscykeln, från koncept till avveckling, samt ger exempel på dokumentation och metoder.

Safety-kursens innehåll:

 • Genomgång av V-modellen
 • Tillämpning och implementering i varje steg i livscykeln
 • Användbara metoder och analyser
 • Verifiering & validering genom livscykeln
 • Kurslängd: 3h
 • Förkunskaper: Inga

 


  

Functional Safetystop everything

Functional Safety är en del av den övergripande säkerheten i ett system eller en process som beror på att systemet eller processen fungerar korrekt baserad på givna insignaler. Kursen baseras på IEC 61508, som avser Functional Safety för elektriska, elektroniska eller elektroniskt programmerbara system och där begrepp som SIL (Safety Integrity Level) behandlas. Kursen går även in på besläktade standarder inom process-, maskin- och tågbranschen. Syftet är att ge komplett genomgång av standarder inom Functional Safety och hur dessa bör tolkas och användas samt ge exempel på olika metoder för att bedömma och reducera risknivåer.

Functional Safety-kursens innehåll:

 • Introduktion till de olika standarderna, bl.a. IEC 61508, IEC 61511 och ISO 13849-1
 • Teori och begrepp inom Functional Safety
 • Genomgång av Safety-livscykeln från IEC 61508
 • Hazard and Risk analyser, exv. HARA, PHA och HAZOP
 • SIL-klassning
 • Kurslängd: 6h
 • Förkunskaper: Inga

 


 

 

Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA)Skärmavbild 2017-01-16 kl. 12.14.52

RAMS Tech erbjuder en kurs för att öka förståelsen inom FMECA. FMECA är ett viktigt verktyg inom tillgänglighet och säkerhet, som även kan ge värdefull information rörande design och underhållstrategier.

FMECA-kursen ger metoder för att prioritera tillförlitlighetsarbetet samt identifiera potentiella fel och finna lämpliga förebyggande åtgärder.

FMECA-kursens innehåll:

 • Grundläggande principer och metodik bakom FMECA
 • Teori och begrepp inom FMECA
 • Kriticitetsanalys och utvärdering av en FMECA
 • Skillnad mellan System-, Process- och Design-FMECA
 • Genomgång av FMECA-blankett
 • Kurslängd: 2h
 • Förkunskaper: Inga

 

 


 

 

Fault Tree Analysis (FTA)Skärmavbild 2017-01-13 kl. 14.28.21

Felträdsanalys är en "Top-down"-metod som syftar till att identifiera fel eller kombinationer av fel som kan resultera i att en oönskad händelse inträffar. Genom att rita upp diagram med trädstruktur som förgrenas ända ned till komponentnivå, där man matar in feldata, erhålls topphändelsens otillgänglighet. Målet med kursen är att öka förståelsen för hur man arbetar med felträdsanalyser och hur man genom metoden kan öka tillgängligheten eller säkerheten för ett system eller en process.

FTA-kursens innehåll:

 • Begrepp och symboler inom FTA
 • Hur man bygger upp och analyserar ett felträd
 • Kopplingen mellan FMECA och FTA
 • Kurslängd: 2h
 • Förkunskaper: Inga

Cookies

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies). By continuing to use the site you agree that we use cookies.